Motorowodne

Sternik Motorowodny

Wymagania
1. Ukończony 14 rok życia
2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego
Uprawnienia
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Motorowodny Sternik Morski

Wymagania
1. Ukończony 18 rok życia
2. Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
Uprawnienia
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Wymagania
1. Ukończony 18 rok życia
2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowego
3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających
Uprawnienia
1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego
2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.