Nurkowanie

KURS PODSTAWOWY NURKOWANIA

Do kursu może przystąpić praktycznie każda osoba, która ukończyła 10 rok życia! Kurs podstawowy można rozpocząć na zajęciach basenowych w kraju ,a dokończyć go na wodach otwartych w Polsce lub w ciepłych wodach Chorwacji lub Egiptu w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Polecamy Chorwację, ponieważ Adriatyk jest ciepłym, przejrzystym morzem, w którym nauka nurkowania jest o wiele przyjemniej niż w polskich warunkach jeziornych  Dzięki tym warunkom, zajęcia praktyczne w wodach otwartych trwają dłużej. W jeziorach w Polsce widoczność jest zazwyczaj od 5 do maksymalnie 7 metrów, w Adriatyku, około 25 m, nierzadko nawet więcej! Dzięki temu kursant ma dużo większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu pod wodą, jest spokojniejszy, a ćwiczenia dzięki temu stają się łatwiejsze. Ponadto dzięki nurkowaniu w Chorwacji lub ciepłych wodach Egiptu zdobywa się bezcenną praktykę w warunkach morskich.

Nurkowania szkoleniowe prowadzimy w taki sposób, aby były one przyjemne oraz bezpieczne. Po zrealizowaniu ćwiczeń programowych każdy dzień kończymy krótką wycieczką podwodną. W ostatnim dniu szkoleniowym w zależności od warunków morskich organizujemy nurkowania z łodzi na otwartym morzu, podczas których kursanci nabierają praktyki morskiej – możliwości zdobycia tych umiejętności nie dają nurkowania w polskich jeziorach czy kamieniołomach.

Szkolenie składa się z:

– zajęć teoretycznych (prowadzonych w bazie lub wcześniej – przeprowadzonych w Polsce). Dla każdej osoby uczestniczącej w kursie zapewniamy materiały szkoleniowe.

– zajęć praktycznych składających się z: 2-4 nurkowań w basenie oraz 4-6 nurkowań w wodach otwartych (można je odbyć w Polsce, Egipcie lub Chorwacji) łącznie 8 – 10 nurkowań. Łączny czas spędzony pod wodą według standardowych programów szkoleniowych to ok. 3 godziny

– kurs kończy się egzaminem, po zdaniu, którego kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat uprawniający go do nurkowania i wypożyczania sprzętu w bazach nurkowych na całym świecie.

Kurs podstawowy trwa 5-6 dni, prowadzony jest przez certyfikowanych instruktorów CMAS, PADI, CEDIP i IDF.

Po ukończeniu kursu na poziomie podstawowym możliwe jest podnoszenie swoich kwalifikacji na szkoleniach zaawansowanych i specjalistycznych do stopni instruktorskich włącznie. Umożliwiamy podniesienie uprawnień nurkowych w systemach CMAS, CEDIP, PADI, IDF.

UWAGA!

W cenę kursu wliczone jest wypożyczenie sprzętu nurkowego (automat, jacket, pianka, ABC).

Do wystawienia certyfikatu potrzebne są:

– oświadczenie medyczne lub zaświadczenie od lekarza internisty o braku przeciwwskazań do nurkowania rekreacyjnego (przeciwwskazaniami są jedynie ciężkie schorzenia serca, dróg oddechowych, zatok i ucha środkowego, epilepsja oraz ciąża)

– 1 fotografia (do certyfikatu)

– pisemna zgoda rodziców na udział w kursie (w przypadku osób niepełnoletnich)