O nas

Poniżej przedstawiam historię OSP „Jantar” oraz rozwoju nurkowania w Tarnowie:

 • w 1972 roku Marian Kuta uzyskuje swój pierwszy stopień III płetwonurka
 • w 1973 roku powstaje pierwsza grupa podwodna przy Ratownictwie Chemicznym Zakładów Azotowych w Tarnowie
 • w 1979 roku powstaje pierwszy klub działalności podwodnej LOK o nazwie „Ropuch” założycielem jest instr płetwonurkowania Jarosław  Lesiński
 • w roku 1980 Marian Kuta  zdobywa uprawnienia państwowe instruktora płetwonurkowania LOK
 • w 1980 M.K. zakłada klub płetwonurków Atlantyda afiliowany przy PTTK
 • w roku 1982 prezesem Klubu zostaje Jan Przygoda a w 82 roku klub zawiesza swoja działalność
 • w roku 1982 M.K. kończy kurs nurka zawodowego , kierownika prac podwodnych oraz konserwatora sprzętu nurkowego w Ośrodku Szkolenia Nurków Wojska Polskiego (Gdynia Oksywie)
 • w latach 1982-83 inst. Marian Kuta szkoli płetwonurków na Pomorzu w Gdańskim klubie nurkowym „ Zaruski ” a także dla potrzeb wojska – jako instruktor szkoleniowiec
 • w roku 1989  przenosi się  na stałe do Tarnowa
 • w roku 1991 zakłada Klub Płetwonurków „Jantar” ratownictwa i prac technicznych główne zadania klubu w tamtym okresie to :
  • szkolenie przedpoborowych dla MON
  • szkolenie PSP oraz członków z OSP jak również osób cywilnych
  • prace podwodne (przede wszystkim wydobywanie topielców)
  • organizowanie i zabezpieczanie dużych imprez wodnych
  • współpraca ze sztabem kryzysowym na wypadek zagrożenia  klęską  żywiołową
 • latach 1991-1998  szkoli ponad 150 nurków na różne stopnie nurkowe w tym także na obozach centralnych przyszłych instruktorów
 • w roku 1998 następuje rozłam w klubie dwóch instruktorów postanawia opuścić szeregi i działać  „ na własną rękę ”
 • w roku 2000 następuje reorganizacja klub przekształca się w Ośrodek Szkolenia Płetwonurków i zostaje afiliowany w KDP PTTK
 • w roku 2001 mój pierwszy stopień instruktorski ( CMAS)
 • w 2001 powstaje Tarnowskie Centrum Nurkowe „ Akwanur ” założycielem jest Mariusz Baran
 • od 2001 roku szkolenie dla potrzeb PSP, prace podwodne , rozwój działalności
 • od 2004-2008  roku współpraca z Centrum Nurkowym Nautilis
 • lata 2001-2007 szkolenie nurków na różne stopnie nurkowe wg systemu CMAS
 • rok 2008 uzyskanie uprawnień instruktora PADI ( OWSI)
 • rok 2009 przekształcenie OSP w Centrum Nurkowe
 • rok 2010 uzyskanie uprawnień Staff instruktora PADI
 • rok 2013 – powołanie Polskiego oddziału międzynarodowej organizacji SPIN CEDIP (Stowarzyszenie Profesjonalnych Instruktorów Nurkowania)
 • rok 2014 – uzyskanie uprawnień IT SPIN CEDIP
 • rok 2016 – 25 lecie istnienia Klubu Płetwonurków „Jantar”
 • rok 2020 – przejście do IDF