O Nas

Centrum Nurkowe "JANTAR" powstało po przekształceniu Kubu Płetwonurków Ratownictwa i Prac Technicznych "Jantar" przy Ochotniczej starży Pożarnej.

Kadra szkoleniowa

 

Historia OSP "Jantar" 

 • w 1972 roku Marian Kuta uzyskuje swój pierwszy stopień  płetwonurka III st.
 • w 1973 roku powstaje pierwsza grupa podwodna przy Ratownictwie Chemicznym Zakładów Azotowych w Tarnowie.
 • w 1979 roku powstaje pierwszy klub działalności podwodnej LOK o nazwie „Ropuch” założycielem jest instr płetwonurkowania Jarosław  Leśiński.
 • w roku 1980 Marian Kuta  zdobywa uprawnienia państwowe instruktora płetwonurkowania LOK.
 • w 1980 Marian Kuta zakłada klub płetwonurków Atlantyda afiliowany przy PTTK.
 • w roku 1982 prezesem Klubu zostaje Jan Przygoda ,a pod koniec roku klub zawiesza swoją działalność.
 • w roku 1982 Marian Kuta kończy kurs nurka zawodowego oraz konserwatora sprzętu nurkowego w Ośrodku Szkolenia Nurków Wojska Polskiego (Gdynia Oksywie) otrzymując tym samym pieszczotliwy tytuł "instruktora generała" 🙂
 • w latach 1982-83 inst. Marian Kuta szkoli płetwonurków na Pomorzu w Gdańskim klubie nurkowym „ Zaruski ” na "martwej Wiśle".
 • w latach 1981-89 jest instruktorem wyszkolenia dla potrzeb ojska Polskiego (MON).
 • w roku 1989  przenosi się  na stałe do Tarnowa.
 • w roku 1991 zakłada Klub Płetwonurków „Jantar” Ratownictwa i Prac Technicznych,główne zadania klubu w tamtym okresie to
 • szkolenie przedpoborowych dla MON
 • szkolenie PSP oraz członków z OSP jak również osób cywilnych
 • prace podwodne (przede wszystkim wydobywanie topielców)
 • organizowanie i zabezpieczanie dużych imprez wodnych
 • współpraca ze sztabem kryzysowym na wypadek zagrożenia  klęską  żywiołową
 • latach 1991-1998  szkoli ponad 150 nurków na różne stopnie nurkowe w tym także na obozach centralnych przyszłych instruktorów Ligi Obrony Kraju.
 • w roku 1998 następuje rozłam w klubie dwóch instruktorów postanawia opuścić szeregi i działać  „ na własną rękę ”.
 • w roku 2000  następuje reorganizacja Klub przekształca się w Ośrodek Szkolenia Płetwonurków i zostaje afiliowany przy KDP PTTK.
 • w 2001 powstaje Tarnowskie Centrum Nurkowe „ Akwanur ” założycielem jest Mariusz Baran
 • w 2002 roku zdobywam  pierwszy stopień instruktorski (CMAS M1) ,a także szkolenie dla potrzeb PSP, prace podwodne i dalszy rozwój działalności OSP.
 • lata 2001-2007 szkolenie nurków na różne stopnie nurkowe wg systemu CMAS
 • od 2004-2008  roku współpraca z Centrum Nurkowym Nautilis
 • rok 2009 uzyskanie uprawnień instruktora PADI ( OWSI)
 • rok 2009 przekształcenie OSP w Centrum Nurkowe "Jantar"
 • rok 2010 dalszy rozwój nurkowy (STAFF Instruktor) oraz szkolenie nowej kadry instruktorskiej
 • rok 2011 – 20 LECIE ISTNIENIA KLUBU JANTAR W TARNOWIE
 • rok 2013 – powołanie nowej Polskiej organizacji SPIN CEDIP (Stowarzyszenie Profesjonalnych Instruktorów Nurkowania)
 • rok 2014 uzyskanie uprawnień IT SPIN CEDIP